vo El grup Forza Juve va obtenir el 30% { "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://intrappola.to", "logo": "https://intrappola.to/assets/img/intrappolato_quadrato.jpq" , "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+393347733737", "contactType": "customer service" } ] }

El grup FORZA JUVE va jugar a l'Escape Room de Intrappolato al centre comercial de Globo (MB) a l'habitació FOR FRIENDS


El grup Forza Juve va obtenir el 30%