vouce Grupul Forza Juve a obţinut un 30% { "@context": "http://schema.org", "@type": "Organization", "url": "https://intrappola.to", "logo": "https://intrappola.to/assets/img/intrappolato_quadrato.jpq" , "contactPoint": [ { "@type": "ContactPoint", "telephone": "+393347733737", "contactType": "customer service" } ] }

Grupul FORZA JUVE a jucat în Escape Room-ul din Intrappolato din centrul comercial Globo (MB) camera FOR FRIENDS


Grupul Forza Juve a obţinut un 30%